کمک به تهیه ماسک و لوازم بهداشتی

همه باهم دست در دست هم کرونا را شکست می دهیم

مبلغ مورد نیاز

۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مبلغ حمایت شده

۱۰،۰۰۰ ریال

این فراخوان در تاریخ ۰۱-۰۱-۱۴۰۱ پایان یافته است!

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: