فرخوان بسته شب چله برای خانواده های تحت پوشش

فرخوان بسته شب چله برای خانواده های تحت پوشش خسروشاه

منتظر دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما عزیزان می باشیم

مبلغ مورد نیاز

۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مبلغ حمایت شده

۶۴۲،۶۰۵،۰۰۰ ریال

این فراخوان در تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۹ پایان یافته است!

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: