پویش گرمای مهربانی

فرخوان تهیه لباس گرم برای ۲۵ نفر از افراد تحت پوشش موسسه

منتظر دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما عزیزان می باشیم

مبلغ مورد نیاز

۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مبلغ حمایت شده

۴۹،۲۴۰،۰۰۰ ریال

این فراخوان در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۴۰۰ پایان یافته است!

برگشت پرینت صفحه
اشتراک گذاری: